Koivuhaan koulun stipendit

Tapaseura jakoi 58 lukutaidon stipendiä

 

Tapaseura sai 20-vuotisjuhlassaan vuonna 2016 merkittävän lahjoituksen käytettäväksi lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseen. Lahjoitus päätettiin jakaa stipendeinä. Stipendejä jaettiin tänä vuonna neljättä kertaa. Stipendit olivat 50 euron suuruisia lahjakortteja kirjakauppaa. Kohderyhmä oli viidennen ja kuudennen luokan oppilaat. Jokaisesta luokasta kaksi oppilasta, tyttö ja poika, saivat stipendin. Hallituksen päätöksen mukaisesti stipendit jaettiin tänä vuonna kolmeen espoolaiseen kouluun – Auroran kouluun, Ruusutorpan kouluun ja Sepon kouluun. Lisäksi jaettiin stipendit paraislaiseen Koivuhaan koulun.

Lukemisen tärkeyttä korostetaan nykyään kaikissa kouluissa, joten opettajien ei ollut vaikea valita stipendien saajia. Tapaseura oli asettanut stipendien saannin kriteereiksi oppilaan kasvaneen innostuksen lukemista kohtaa, joka näkyy nuorten kirjojen lisääntyneenä lukemisena. Lisäksi oppilaan piti pystyä tuottamaan entistä sujuvampaa tekstiä, analysoimaan annettua tekstiä ja jakamaan lukukokemuksensa muiden kanssa.

Koulut ottivat stipendit vastaan hyvin kiitollisina, ja samalla selvittivät itselleen Tapaseuran perusolemusta hyvien tapojen edistäjänä. Halusimme jakaa stipendit lukuvuoden keskivaiheilla ja täten kiinnittää enemmän huomiota lukemisen edistämiseen. Tavallisestihan stipendejä jaetaan vasta lukuvuoden lopussa.

Stipendien myötä oppilaille pystyttiin tuottamaan iloa mutta ennen kaikkea Tapaseura on ollut luomassa intoa ja kiinnostusta vähentynyttä lukutaitoa kohtaan.

Merja Kylliäinen