Studia Generalia 12.11.

STUDIA GENERALIA  LASTEN- JA NUORTEN SAIRAALASSA 12.MARRASKUUTA 2008

 

Noin 40 tapaseuralaista oli saapunut kuulemaan kahta erinomaista alustajaa ja sen jälkeen keskustelemaan alustusten pohjalta. Puheenjohtajamme Kaarina Suonperän avaussanojen jälkeen ministeri Jaakko Numminen alusti puhuttelusta ja tervehtimisestä tapakulttuurin osana. Harvoin olen kuullut esitelmöitsijää, joka olisi niin innostunut aiheestaan kuin ministeri Numminen ja hänellä tuntui itselläänkin olevan yhtä hauskaa kuin kuulijakunnalla vauhdikasta ja hauskaa alustusta kuunnellessaan.

Lastenpsykiatri Johanna Politi alusti vanhemmuudesta ja lasten kasvattamisesta. Mikä on vanhempien ja omaisten ja mikä päiväkodin, koulun ja koko yhteiskunnan rooli ja vastuu lasten kasvatuksessa tänään. Nyrkkisäännön mukaan jo 3-vuotiaalla on käsitys paikastaan perheessä ja 15-vuotiaalla paikastaan yhteiskunnassa. Jo ennen kolmatta ikävuotta on lapsen aivoissa tapahtunut kehitystä, jota myöhemmin on erittäin vaikeata korjata jos kasvatus ja kokemukset ovat olleet vahingollisia lapselle.

Lapsella tulee olla hyvä esimerkki, hyvä ”peili” mistä omaksua positiivisia asioita. Yleensähän tämä peili on oma äiti. Oman itsen ja omien tarpeiden terve kunnioittaminen ovat myönteisiä arvoja, joihin lapsen kasvatuksessa tulee pyrkiä unohtamatta kuitenkaan Platonin toteamusta ”Olla olemassa on olla jonkun kanssa”.

Alustukset aikaansaivat vilkkaan keskustelun, mitä puheenjohtajamme asiantuntevasti johti. Aivan huomaamatta oli kolme tuntia vierähtänyt ja kaikki läsnä olleet tunsivat saaneensa runsaasti ajateltavaa kotiin vietäväksi. Kiitämme Lasten- ja nuorten sairaalaa erinomaisesta

seminaaripaikasta ja maistuvista pullakahveista sekä Sakari Närvästä tilaisuuden järjestelyistä.

 

Paikalla olleena  Risto Rasku