Vierailu Ulkoasiainministeriöön 11.2.

Ulkoministeriön tunnuksessa perinteisen leijonatunnuksen taustalla on maapallo eli se kenttä, jolla ulkoministeriö toimii. Ulkoministeriö edustustoverkkoineen on yhtä kuin Suomi maailmalla.

Tunnuksen "Engelin keltainen" viittaa ulkoministeriön Merikasarmin arvokkaiden rakennusten väreihin ja Ritarikadulle, jossa ulkoministeriö aloitti toimintansa vuonna 1918. Maapallo ja siihen liittyvä keltainen palkki muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka kuvaa vakautta ja luotettavuutta. Tällä viestitään ulkoministeriön tehtävästä olla suomalaisten luotettava kumppani maailmalla. Maapallon ympärillä oleva verkko-osoite formin.finland.fi korostaa ulkoministeriön palveluroolia ja suoraa vuorovaikutusta kansalaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Verkkosivu pyrkii kattamaan koko ulkoasiainhallinnon toimintakentän.

Lähde: www.formin.fi

Lähes 50 tapaseuralaista oli mukana vierailulla Ulkoasianministeriöön 11.2.

Kokoussalin nimi "Ritarikatusali" muistutti ajoista ennen Katajanokalle muuttoa.

Aluksi alivaltiosihteeri Antti Sierla kertoi talon toiminnasta, organisaatiosta ja Merikasarmin rakennuksen historiasta.

Lisätietoja Ulkoasiainministeriön toiminnasta ja taloudesta:
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=15177&contentlan=1&culture=fi-FI

Lisätietoja Merikasarmin historiasta:
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=41372&contentlan=1

Lisäksi hän mainitsi Suomen Brändi -projektista, jossa mietitään mistä asioista Suomi myönteisesti tunnetaan ja miten näitä vahvuuksia tulisi tuoda esille. Myös mahdollista EU:n yhteistä ulkosuhdehallintoa sivuttiin lyhyesti.

Sen jälkeen apulaisprotokolapäällikkö Tiina Myllyntausta Protokollapalvelut-osastolta muistutti mitä asioita on huomioitava erilaisia vierailuja suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Ulkoasianministeriön kotisivuilta löytyy "Protokolla ja tapatietous" -osio http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=15768&contentlan=1&culture=fi-FI

Sivuilta löytyy tietoa yleisesti protokollasta ja tapatietoudesta, usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastaukset niihin sekä protokollaan liittyviä linkkejä.

Lopuksi Tiina Myllyntausta yhdessä protokollapäällikkö Pekka Kujasalon kanssa vastasi erilaisiin tapaseuralaisia askarruttaviin kysymyksiin.

**************************************************************************

Diplomaattisessa kielenkäytössä protokollalla tarkoitetaan säännöstöä, joka määrää juhlaseremoniat ja yleensä virallisen esiintymisen muodot. Protokollaan liittyy läheisesti myös etiketti, joka perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin tapoihin ja kohteliaisuuteen sekä joukko sääntöjä ja kaavoja, joita noudatetaan tietyissä virallisluonteisissa tilanteissa ja tilaisuuksissa, kuten esimerkiksi valtiovierailuiden yhteydessä.