14.4. Vierailu Opetushallitukseen

Rakkautta ja rajoja

Tapaseura viertaili 14.4.Opetushallituksen Pitsilinnassa. Pääjohtaja Timo Lankinen tutustutti Tulevaisuuden lukujärjestykseen ja kertoi tulevaisuudessa lasten ja nuorten osaamisen olevan myös kommunikointia ja välittämistä. Opetusministeri on asettanut Tulevaisuuden lukujärjestys- työryhmän, jonka vetäjä on pääjohtaja Lankinen. Työryhmä on vetänyt yhteen mielipiteitä nykyisistä opetusaineista ja niiden tärkeydestä sekä suosiosta ja tarpeellisuudesta niin koululaisilta ja opettajilta kuin vanhemmiltakin. Samalla on tarkistettu mitä uutta toivotaan ja selvästi nousi esiin että taide- ja kädentaitoaineita, draamaa ja luovuutta kehittäviä uusia aineita toivotaan. 

Esitys kirvoitti erittäin aktiivisen keskustelun, tapaseuralaiset ja mukaan kutsutut lapsivieraat kyselivät ja tenttasivat pääjohtaja Lankista. Anna Koivuniemi, 8v, kantoi huolta koulun ruokatunnin lyhyydestä ja perusteli ettei 15 min ruokatunnilla ehdi kunnolla syödä kun jonotuksen, ruoan hakuun ja astioiden palautukseen menee melkein koko se aika. Kun esitettiin että koululaisten kesälomaa voisi lyhentää ja näin saatua lisäaikaa käyttää uusiin valinnaisiin aineisiin, nousi vastalause Kasperilta ja Samulta, 9 vuotiailta pojilta. Keskusteltiin myös siitä, että koululaisten osaamisen Pisa-tutkimukset ovat erinomaiset, mutta miksi tutkimuksissa ja kyselyissä nousee varsinkin yläluokalaisten kohdalla se, ettei koulussa viihdytä.  

Puheenjohtaja oli kutsunut paikalle Lastenklinikoiden Kummit ry:n toiminnanjohtaja Maria Ekrothin kertomaan Kummien  tekemistä tutkimuksista vanhempien ajankäytöstä ja lasten kanssa tekemisestä.  Kuulimme, että noin puolet lapsista eivät osallistu lainkaan kotitöihin, onneksi kuitenkin n 60% vastaajista noudattaa vanhempien heille asettamia rajoja. Huolestuttavaa oli kuulla ettei yli 25% lapsista ja nuorista koe saavansavanhemmiltaan riittävästi tukea ja rakkautta! 

Opetushallitukseen oli kutsuttu myös Lastenklinikalla monen monta kertaa leikattu ja hoidettu 9v Samu Grundström, joka käy normaalia koulua avustajansa tukemana, oppii uusia asioita ikäistensä lailla - mutta on syntymästään saakka liikkunut pyörätuolilla. Häntä on leikattu niin monta kertaa, että kivut ja pelko ovat jättäytyneet pienen miehen alitajuntaan, mieleen ja sydämeen. Hänen äitinsä Janet esitteli kuvallisen tarinan Samun syntymästä leikkauksista ja Samun häkellyttävän elämänhalun voimasta. Sydäntä riipaisevaa oli kuulla kuinka Samu, pudotessaan kavereiden kanssa kesken leikkien terassilta oli huutanut: - Äiti mä rakastan sinua, mä en halua kuolla!  

Tapaseuralaisia oli mukana 45. 

Kaarina Suonperä

KUVIA TILAISUUDESTA

 

Opetushallituksen pääjohtaja Timo Lankinen. Valokuvaaja Antero Aaltonen.
Neljä lapsivierasta oli kutsuttu mukaan tilaisuuteen , sillä juuri heidän tulevaisuutensa lukujärjestystä työryhmä pohtii ja laatii.
Tapaseuralaisia Opetushallituksessa
Eduskuntatalon portailla kokoontui saman päivän aamuna kaikenikäisiä koululaisia, jotka halusivat saada äänensä kuuluville, kun uusia kouluasioita nyt päätetään.