21.11. Studia Generalia - Anteeksi

Isä Mitron alustus Tapaseuran tämän vuoden teemasta ”Anteeksi” keräsi Helsingin Yliopiston Porthania II –saliin yli kuusikymmentä aiheesta kiinnostunutta.

 

 

 

 

 

 

 

Isä Mitro kävi anteeksiantoa ja anteeksi saamista läpi monelta eri kannalta. Olisiko meidän esimerkiksi kansakuntana syytä pyytää anteeksi sitä, ettemme pystyneet estämään Jokelan koulukeskuksen järkyttäviä tapahtumia? ”Maailmassa on meneillään hurja meno”, kuten hän sanoi. Olemme huiputtaneet itsemme uskomaan hyvään maailmaan. Vastuu on aikuisten, jotka eivät vastaa lasten ja nuorten arvojen kehityksestä.

 

Isä Mitro kyseenalaisti tavan ja tarkoituksen. Sen miten tavan vuoksi toimimme tietyllä tavalla, ilman että sydämemme on siinä mukana. Esimerkkinä hän mainitsi lauseen ”otan osaa”. Se on myötätunnon ilmaisu, mutta kuinka suuren osan olemme oikeasti valmiita ottamaan toisen surusta osaksemme? 

Hän pohti myös nöyryyttä ja ylpeyttä sekä toteamusta ”Anteeksi, että olen olemassa”.  Suomalaisina usein ylpeilemme nöyryydellä. Isä Mitron mukaan nöyrä ylpeys olisi kuitenkin terveempää - luontainen usko omaan itseemme ja käyttäytyminen oman arvomme mukaisesti.

 

Anteeksipyyntö ja anteeksisaaminen pohjaa siihen, että

1. tunnistaa
2  tunnustaa
3  katuu
4  tekee parannuksen
5  muuttuu

 

Isä Mitro kertoi myös eroista luterilaisen ja ortodoksisen hautajaistilaisuuden välillä. Ortodoksisissa hautajaisissa saattoväki pyytää yhdessä anteeksi vainajan tekoja ja syntejä. Luterilaisuuteen taas kuuluu, että jokainen vastaa omista synneistään ja virheistään ja pyytää itse niitä anteeksi.