Arktinen yhteistyö ja Suomen puheenjohtajuus seminaari

Aika: 20.3.2019 klo 17:00
Paikka: H:gin Yliopiston Porthania-talon luentosalissa 673 Yliopistonkatu 3, 6 krs.

Nyt meillä on mahdollisuus saada tietoa alan parhailta asiantuntijoilta aiheesta "Arktinen yhteistyö ja Suomen puheenjohtajuus" Tapaseuran järjestämä seminaaritilaisuus.

Konferenssivastaava, avustava virkamies Annariina Kukkonen alustaa konferenssijärjestelyistä alla olevan tiivistelmän mukaisesti:

Arktinen neuvosto on kahdeksan arktisen maan muodostama hallitustenvälinen foorumi, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua arktisella alueella. Tämän johdosta Suomen puheenjohtajuuskauden valmistelujen aikana ulkoministeriö ja WWF Suomi loivat ympäristövastuullisten kokousten konseptin, jota on nyt noudatettu kaikissa Arktisen neuvoston kokouksissa kahden vuoden ajan. Konseptin ydin asia on se, että kokousjärjestelyt tukevat Arktisen neuvoston mandaattia ympäristönsuojelussa ja kestävän kehityksen ratkaisuissa. Ympäristövastuullisuus näkyy tarjoiluissa, hankinnoissa ja oheisohjelmien järjestämisessä: ei hankita turhuuksia, tarjoillaan terveellistä ja vastuullista ruokaa ja pyritään vähentämään kuljetuksia. Konsepti on sittemmin levinnyt myös muuhun valtionhallintoon mm. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle.

Ulkoministeriön Arktisen yhteistyön johtava asiantuntija Rene' Söderman alustaa arktisesta yhteistyöstä ja Suomen puheenjohtajuudesta Arktisessa neuvostossa allaolevan tiivistelmän mukaisesti

Arktinen alue on yhä maapallon puhtaimpia ja luonnontilaltaan parhaiten säilyneitä alueita. Se on kuitenkin keskellä monia nopeita ja ristiriitaisia muutoksia.

Ilmastonmuutos ja teknologinen kehitys ovat mullistamassa alueen luonnetta. Uudet merireitit, alueen energia- ja mineraalivarannot ja lisääntyvä matkailu tuovat mukanaan uusia uhkia mutta myös mahdollisuuksia.

Arktinen neuvosto on kahdeksan arktisen maan muodostama hallitustenvälinen foorumi, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua arktisella alueella.

Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana 2017–2019 Suomi korostaa Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita arktisessa yhteistyössä.

Puheenjohtajakautensa aikana Suomi ohjaa Arktisen neuvoston työtä tavoitteenaan vakauden säilyttäminen ja arktisen yhteistyön vahvistaminen. Puheenjohtajakaudella Suomen maakuvaa vahvistetaan ja arktista osaamista tehdään tunnetuksi.

Kärkiteemoja ovat ympäristönsuojelu, meteorologinen yhteistyö, viestintäyhteydet ja koulutus.